BIP

Kasacje zużytych składników majątku

                   OGŁOSZENIE                                             

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja  2010 r.

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym Dz.U. z dnia 21 maja .

nr 114 poz.761 przedstawiamy wykaz zbędnych składników majątku ruchomego nie nadającego  się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny oraz nieopłacalną naprawę.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-06-14 12:08:56 Zmiana publikacji zsth
2 2017-06-14 12:08:17 Zmiana publikacji zsth
3 2017-06-14 12:07:24 Zmiana publikacji zsth


stronę wyświetlono 1618 razy Artykuł wyświetlony 1618 razy